Fundamental of Mechanical Seals

ปะเก็นเชือก คืออะไร

แมคคานิคอลซีล เกิดขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ก่อนหน้านี้ เราใช้ ปะเก็นเชือก (Gland Packing) ปะเก็นเชือกผลิตจากเส้นใยที่มีความหล่อลื่น เช่น เทฟลอน คาร์บอนไฟเบอร์ แล้วเคลือบด้วยสารหล่อลื่น เช่น ซิลิโคน จารบี

แมคคานิคอลซีล
Fundamental of Mechanical Seals

แมคคานิคอลซีล มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

แมคคานิคอลซีล ถึงแม้จะมีหลายแบบ หลายชนิด หลายประเภท แต่เราสามารถ จำแนกส่วนประกอบ ของ แมคคานิคอลซีล เป็นส่วนหลักๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.หน้าสัมผัส (Seal Face) เป็นส่วนที่เป็นหัวใจหลัก ของแมคคานิคอลซีล หน้าสัมผัส จะแบ่งเป็น

Fundamental of Mechanical Seals

แมคคานิคอลซีล คืออะไร

แมคคานิคอลซีล คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการรั่วไหลของ ของเหลว หรือ ก๊าซ ที่มีแรงดันในเครื่องจักร ที่มีเพลาหมุน เป็นส่วนประกอบ โดยจะทำการควบคุมการรั่วไหล ระหว่างเพลาที่หมุนนั้น กับส่วนที่เป็น เสื้อ หรือตัวถัง ของเครื่องจักรนั้น เครื่องจักร ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ปั๊มน้ำ ปั๊มสารเคมี คอมเพรสเซอร์