แมคคานิคอลซีล มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

แมคคานิคอลซีล

แมคคานิคอลซีล

ถึงแม้จะมีหลายแบบ หลายชนิด หลายประเภท แต่เราสามารถ จำแนกส่วนประกอบ ของ แมคคานิคอลซีล เป็นส่วนหลักๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1.หน้าสัมผัส (Seal Face) เป็นส่วนที่เป็นหัวใจหลัก ของแมคคานิคอลซีล หน้าสัมผัส จะแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการทำงานของมันคือ

1.1 หน้าสัมผัสหมุน (Rotary Seal Face)

1.2 หน้าสัมผัสอยู่กับที่ (Stationary Seal Face or Seat)

2.สปริง หรือส่วนที่ทำหน้าที่เป็น สปริง

3.Secondary Seal ได้แก่ โอริง ยางเบลโล่ เป็นต้น

4.ส่วนประกอบเสริมอื่น เช่น เสื้อซีล

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *