การวัดแมคคานิคอลซีล รุ่น PB16 (EA560)

สวัสดีครับ
วันนี้จะมาแสดงวิธีการวัด แมคคานิคอลซีล รุ่น PB16
รุ่นนี้ secondary seal จะเป็น rubber bellows นะครับ
ตัวอย่างที่จะนำมาวัดเป็นขนาด 30 มิลลิเมตร
ก่อนอื่น เราจะทำการวัด ขนาดรูในของชุด โรตารี่ก่อน
ตอนที่เวอร์เนียแตะโดน Rubber Bellows ขนาดที่วัดได้จะเล็กกว่า 30 มิลลิเมตรเล็กน้อย
คือประมาณ 29.5 มิลลิเมตร ถึง 29.6 มิลลิเมตร
เนื่องจากเวลาใช้งานจริง ตัวเบลโล่จะขยายตัวเล็กน้อยเพื่อรัดเพลา
ดังนั้นเมื่อเวลาเราวัด เราต้องออกแรงถ่างเวอร์เนียออกเล็กน้อย เพื่อให้ได้ขนาด 30 มิลลิเมตร
ต่อมาก็มาทำการวัดขนาดของซีท
ขนาดโตนอกของซีท หรือเบ้าซีทจะเท่ากับ D7 ในตารางเสป็ค
ซึ่ง D7 ของแมคคานิคอลซีลรุ่น PB16 เท่ากับ 50 มิลลิเมตร
ตอนที่เวอร์เนียแตะโดน Rubber Cup ขนาดที่วัดได้จะโตกว่า 50 มิลลิเมตรเล็กน้อย
คือประมาณ 50.4 มิลลิเมตร ถึง 50.5 มิลลิเมตร
เนื่องจากเวลาใช้งานจริง ตัว Rubber Cup จะถูกบีบให้หดตัวเล็กน้อยเพื่อซีลเข้ากับเบ้าซีท
ผมออกแรงกดเวอร์เนียเข้าไปเล็กน้อย จนได้ขนาด 50 มิลลิเมตร
โดยหลักๆก็จะทำการตรวจสอบ 2 จุดนี้ว่าได้ตามเสป็คหรือไม่
เพราะหาก 2 จุดนี้มีความคลาดเคลื่อน ผิดจากเสป็ค ก็จะทำให้ซีลรั่วได้
ซึ่งชุดแมคคานิคอลซีลที่เรานำมาทำการวัดนี้ได้ขนาดตรงตามเสป็ค
จากนั้นจึงไปทำการวัดเพื่อตรวจสอบจุดอื่น คือ
ความโตของชุด โรตารี่ และความหนาของ ซีท
ขอจบการสาธิตวิธีการวัดแมคคานิคอลซีล รุ่น PB16 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

PB16 Rubber Bellows Mechanical Seal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *