Fundamental of Mechanical Seals

ปะเก็นเชือก คืออะไร

แมคคานิคอลซีล เกิดขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือเมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ก่อนหน้านี้ เราใช้ ปะเก็นเชือก (Gland Packing) ปะเก็นเชือกผลิตจากเส้นใยที่มีความหล่อลื่น เช่น เทฟลอน คาร์บอนไฟเบอร์ แล้วเคลือบด้วยสารหล่อลื่น เช่น ซิลิโคน จารบี