แมคคานิคอลซีล มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

แมคคานิคอลซีล

แมคคานิคอลซีล

ถึงแม้จะมีหลายแบบ หลายชนิด หลายประเภท แต่เราสามารถ จำแนกส่วนประกอบ ของ แมคคานิคอลซีล เป็นส่วนหลักๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1.หน้าสัมผัส (Seal Face) เป็นส่วนที่เป็นหัวใจหลัก ของแมคคานิคอลซีล หน้าสัมผัส จะแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการทำงานของมันคือ

1.1 หน้าสัมผัสหมุน (Rotary Seal Face)

1.2 หน้าสัมผัสอยู่กับที่ (Stationary Seal Face or Seat)

2.สปริง หรือส่วนที่ทำหน้าที่เป็น สปริง

3.Secondary Seal ได้แก่ โอริง ยางเบลโล่ เป็นต้น

4.ส่วนประกอบเสริมอื่น เช่น เสื้อซีล

 

 

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *