วิธีวัด แมคคานิคอลซีล

การวัด แมคคานิคอลซีล

การวัดแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal) มีประโยชน์เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่า แมคคานิคอลซีลที่เราใช้อยู่นั้น เป็นรุ่นใด ขนาดเท่าไหร่ ซึ่งมีวิธีวัดที่ไม่ยาก เพียงแต่ต้องใช้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญ โดยจะขอนำ วิธีการวัด แมคคานิคอลซีล รุ่นที่พบเห็นเป็น ประจำๆ มาสาธิตเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

การวัด แมคคานิคอลซีล รุ่นที่เป็น ยางเบลโล่ (Rubber Bellows) 

ตัวอย่าง ชุดที่ 1

1. นำตัวอย่าง แมคคานิคอลซีล พร้อม เวอร์เนีย (Vernier Caliper) มาเตรียมไว้

2. ใช้ปลายด้านบนของ เวอร์เนีย ที่ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางใน สอดเข้าไปใน เบลโล่ยาง ให้ลึกจนถึงด้านปลายของเบลโล่ยาง จากนั้นกาง เวอร์เนียออกตรงบริเวณที่กว้างที่สุดของ เบลโล่ยาง โดยการลองขยับเวอร์เนียจนได้ขนาดที่กว้างที่สุด และให้ได้ความรู้สึกพอตึงๆมือ

3. อ่านค่าที่ได้จากการวัด ซึ่งตัวอย่างแรกนี้ได้ค่าเท่ากับ 15 mm. ซึ่งจะเป็นค่า d ในเสป็คชีท ในเบื้องต้น สันนิษฐานว่าเป็น แมคคานิคอลซีล รุ่น PB16

4.จากนั้นใช้ปลายด้านล่างที่ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของเวอร์เนีย คีบเข้าไปที่ด้านนอกของ ซีทเซรามิก (Stationery Seat) ที่มียางหุ้มอยู่ ให้ความรู้สึกเวลาคีบพอตึงๆมือ

5. อ่านค่าที่ได้คือ 28 mm. ค่าที่ได้คือค่า D7 ในเสป็คชีท ไปตรวจสอบกับ เสป็คชีท ของรุ่น PB16 ที่เราสันนิษฐานไว้แต่แรก ปรากฏว่าตรงกัน

6. สรุปยืนยันได้ว่า ตัวอย่างที่นำมาวัดเป็น แมคคานิคอลซีลรุ่น PB16 ขนาด 15 mm. เพราะวัดค่า d ได้ 15 mm. และค่า D7 ได้ 28 mm. ตรงตามเสป็คของรุ่น PB 16 Size 15 mm.

การวัด แมคคานิคอลซีล รุ่นที่เป็น ยางเบลโล่ (Rubber Bellows) 

ตัวอย่าง ชุดที่ 2

1. นำตัวอย่าง แมคคานิคอลซีล พร้อม เวอร์เนีย (Vernier Caliper) มาเตรียมไว้

2. ใช้ปลายด้านบนของ เวอร์เนีย ที่ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางใน สอดเข้าไปใน เบลโล่ยาง ให้ลึกจนถึงด้านปลายของเบลโล่ยาง จากนั้นกาง เวอร์เนียออกตรงบริเวณที่กว้างที่สุดของ เบลโล่ยาง โดยการลองขยับเวอร์เนียจนได้ขนาดที่กว้างที่สุด และให้ได้ความรู้สึกพอตึงๆมือ

3. อ่านค่าที่ได้จากการวัด ซึ่งตัวอย่างที่สองนี้ได้ค่าเท่ากับ 20 mm. ซึ่งจะเป็นค่า d ในเสป็คชีท ในเบื้องต้น สันนิษฐานว่าเป็น แมคคานิคอลซีล รุ่น PB16

4.จากนั้นใช้ปลายด้านล่างที่ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของเวอร์เนีย คีบเข้าไปที่ด้านนอกของ ซีทเซรามิก (Stationery Seat) ที่มียางหุ้มอยู่ ให้ความรู้สึกเวลาคีบพอตึงๆมือ

5. อ่านค่าที่ได้คือ 38 mm. ค่าที่ได้คือค่า D7 ในเสป็คชีท ไปตรวจสอบกับ เสป็คชีท ของรุ่น PB16 ที่เราสันนิษฐานไว้แต่แรก ปรากฏว่าตรงกัน

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Call Sealwise Now!