Fundamental of Mechanical Seals

แมคคานิคอลซีล คืออะไร

แมคคานิคอลซีล คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการรั่วไหลของ ของเหลว หรือ ก๊าซ ที่มีแรงดันในเครื่องจักร ที่มีเพลาหมุน เป็นส่วนประกอบ โดยจะทำการควบคุมการรั่วไหล ระหว่างเพลาที่หมุนนั้น กับส่วนที่เป็น เสื้อ หรือตัวถัง ของเครื่องจักรนั้น เครื่องจักร ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ปั๊มน้ำ ปั๊มสารเคมี คอมเพรสเซอร์