Fundamental of Mechanical Seals

วัสดุที่เป็นสปริงและส่วนโลหะของ แมคคานิคอลซีล

กรุณาดู ส่วนประกอบของ แมคคานิคอลซีล มีอะไรบ้าง ก่อนอ่านหัวข้อนี้ วัสดุที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ รวมๆแล้ว หมายถึง วัสดุ ที่เป็น โลหะ หรือโลหะผสม ที่นำมาผลิต เป็น สปริง หรือส่วนที่ทำหน้าที่สปริง ในที่นี้หมายถึง เมทัล เบลโล (metal Bellows) และส่วนที่เป็นโลหะ