Fundamental of Mechanical Seals

วัสดุที่ใช้เป็นหน้าสัมผัส แมคคานิคอลซีล

กรุณาดู ส่วนประกอบของ แมคคานิคอลซีล มีอะไรบ้าง ก่อนอ่านหัวข้อนี้ วัสดุ ที่นำมาผลิต เป็นหน้าสัมผัส(seal face) แมคคานิคอลซีล ที่นิยมกันในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 1. คาร์บอน กราไฟต์ หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า คาร์บอน (Carbon-graphite) เป็นวัสดุที่นิยมนำมาทำเป็น หน้าสัมผัสในอันดับต้นๆ โดยนำมาทำเป็นหน้าสัมผัสด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนใหญ่มักนำมาทำเป็น